آموزش زبان انگلیسی درمالزی

£70,000,000.00

Additional Info

شماره همراه09019509997

آموزش زبان انگلیسی درمالزی

تحصيل درمالزي

موسسه زبان انگليسي درمالزی awesome

  • برگزاركننده دوره هاي فشرده آموزش زبان انگليسي در مالزی بابالاترين كيفيت وكمترين هزينه
  • مدرك ايلتس تضميني
  • اساتيد انگليسي و آمريكايي
  • ويزاي دانشجويي
  • پذيرش رايگان دربهترين دانشگاههاي مالزي و ساير كشورهاي اروپايي
  • پذيرش رايگان دردانشگاه هاي كانادا
  • اقامت كشور مالزي
  • ايجاد پل ارتباطي جهت مهاجرت به ساير كشورهاي توسعه يافته و اروپايي
  • فرصتي استثنايي براي مشمولين خدمت سربازي
  • تحصيل درمالزي

+۹۸۰۹۰۱۹۵۰۹۹۹۷

ali.aelcmalaysia400@gmail.com

آموزش زبان مالزی
تحصيل درمالزي

 

شناسه آگهی : 1135d9edd637c5a4