استخدام در رستوران ایرانی شمال لندن،استخدام در لندن، قیمت پوند ، قیمت پوند در لندن ، نیازمندیهای لندن ، نیازمندیهای انگلیس ، بازار لندن ، استخدام در لندن، استخدام در انگلیس ، آگهی رایگان ، صرافی در لندن ، خرید و فروش ارز، صرافی معتبر در لندن ، صرافی جوان ، صرافی لندن

£0

محل آگهی :

https://4zhina.com/?p=2619


اشــتراک گــذاری

توضیحات آگهی

استخدام در رستوران ایرانی شمال لندن، استخدام در لندن، قیمت پوند ، قیمت پوند در لندن ، نیازمندیهای لندن،  بازار لندن ، استخدام در لندن، صرافی در لندن ، خرید و فروش ارز، صرافی جوان ، صرافی لندن

استخدام در رستوران ایرانی شمال لندن

دوستان عزیز

رستوران ایرانی در شمال لندن به چندین نیروی کاری،ترجیحا آقا،.جهت کار در آشپزخانه و سالن نیازمند است،.لطفاجهت اطلاعبیشتر تماس بگیرید

 

07870166850

 

استخدام در رستوران
استخدام لندن

این آگهی در جهت استخدام در لندن قرار گرفته است. این آگهی برای بازرا لندن و نیازمندیهای لندن می باشد.

ژینا

شناسه آگهی : 8165d7c305478342