استخدام در رستوران ایرانی شمال لندن،استخدام در لندن، قیمت پوند ، قیمت پوند در لندن ، نیازمندیهای لندن ، نیازمندیهای انگلیس ، بازار لندن ، استخدام در لندن، استخدام در انگلیس ، آگهی رایگان ، صرافی در لندن ، خرید و فروش ارز، صرافی معتبر در لندن ، صرافی جوان ، صرافی لندن

£0

Additional Info

شماره همراه07870166850
امکاناتبیرون بر, ارسال رایگان, اینترنت رایگان, امکانات توان یابان, پارکینگ, بیرون بر, ارسال رایگان, اینترنت رایگان, امکانات توان یابان, پارکینگ

استخدام در رستوران ایرانی شمال لندن، استخدام در لندن، قیمت پوند ، قیمت پوند در لندن ، نیازمندیهای لندن،  بازار لندن ، استخدام در لندن، صرافی در لندن ، خرید و فروش ارز، صرافی جوان ، صرافی لندن

استخدام در رستوران ایرانی شمال لندن

دوستان عزیز

رستوران ایرانی در شمال لندن به چندین نیروی کاری،ترجیحا آقا،.جهت کار در آشپزخانه و سالن نیازمند است،.لطفاجهت اطلاعبیشتر تماس بگیرید

 

۰۷۸۷۰۱۶۶۸۵۰

 

استخدام در رستوران
استخدام لندن

این آگهی در جهت استخدام در لندن قرار گرفته است. این آگهی برای بازرا لندن و نیازمندیهای لندن می باشد.

ژینا

شناسه آگهی : 8165d7c305478342