تدريس

انگلیس , لندن

در خواست کار ساختمانی

انگلیس , ليورپول

استخدام در رستوران

انگلیس , لندن

Football and futsal academy

انگلیس , بيرمنگام

cctv

انگلیس , لندن

تعمیرات دستگاههای کیترینگ

انگلیس , بيرمنگام

شرکت ساختمانی باران

انگلیس , لندن